ATIKSU GERİ KAZANIMI, ATIKSUDAN PROSES SUYU ÜRETİMİ - Rielli | Su arıtma sistemleri
SU ARITMA SİSTEMLERİ

ÇÖZÜMLERİMİZ

ATIKSU GERİ KAZANIMI, ATIKSUDAN PROSES SUYU ÜRETİMİ

İster evsel atıksuların, isterse endüstriyel atık suların geri kazanımı ile işletmeleri sıfır atık üretir duruma getirmek Rielli arıtma tesisleriyle sağlanır. Atıksuların geri kazanımı evsel sular için göreceli olarak daha basit olup çoğunlukla MBR ve RO tesisleri ile büyük ölçüde geri kazanımı sağlansa da konu endüstriyel tesisler olunca geri kazanım daha zorlu hale gelmektedir.

Uygun Rielli geri kazanım çözümünü uygulamak için mühendislerimiz öncelikle işletmenin farklı karakterdeki atık sularını sonrasında da bunların geri kazanılıp kullanılabileceği alanları değerlendirir. Bunun sonucunda işletmeniz için en uygun ve ekonomik olan su geri kazanım yatırımı ortaya çıkar.

Bir Rielli atıksu geri kazanım tesisi tasarlanırken yönetim, mühendislik ve uygulama aşamalarında işletmeyle tam bir uyum içinde olmasına dikkat ederiz. Bu çerçevede

Yönetim açısından : İlk yatırım maliyeti, yatırımın finansmanı, işletme giderleri, üretilecek suyun maliyeti, yatırımın finansal etkinliği
Mühendislik açısından: işletmenin ihtiyaçları, fiziksel yerleşim olanakları, su kaynağının özellikleri ve kıtlığı, proseste kullanılacak suyun olanak varsa geri kazanımla sağlanması.
Uygulama açısından : Kullanıcıya ek yük getirmemesi, kolay izlenebilir olması, etkin bir otomasyona sahip olması, yedek parça ve sarf malzemeleri lojistiği ve daha birçok ek ihtiyaç ve özellikler dikkate alınarak kullanıcıya en uygun şekilde tasarlanır ve üretilir.

Atıksu geri kazanımı için Rielli tesislerinde aşağıdaki teknikler kullanılır.