Atıksu Geri Kazanımı, Atıksudan Proses Suyu Üretimi

Atıksu Geri Kazanımı, Atıksudan Proses Suyu Üretimi

İster evsel atık suların, isterse endüstriyel atık suların geri kazanımı ile işletmeleri sıfır atık üretir duruma getirmek Rielli arıtma tesisleriyle sağlanır. Atık suların geri kazanımı evsel sular için göreceli olarak daha basit olup çoğunlukla MBR ve RO tesisleri ile büyük ölçüde geri kazanımı sağlansa da konu endüstriyel tesisler olunca geri kazanım daha zorlu hale gelmektedir.

Uygun Rielli geri kazanım çözümünü uygulamak için mühendislerimiz öncelikle işletmenin farklı karakterdeki atık sularını sonrasında da bunların geri kazanılıp kullanılabileceği alanları değerlendirir. Bunun sonucunda işletmeniz için en uygun ve ekonomik olan su geri kazanım yatırımı ortaya çıkar.

Gri Su Geri Kazanımı

Bir Rielli atık su geri kazanım tesisi tasarlanırken yönetim, mühendislik ve uygulama aşamalarında işletmeyle tam bir uyum içinde olmasına dikkat ederiz. Bu çerçevede;

Yönetim açısından: İlk yatırım maliyeti, yatırımın finansmanı, işletme giderleri, üretilecek suyun maliyeti, yatırımın finansal etkinliğini kapsar.

Mühendislik açısından: işletmenin ihtiyaçları, fiziksel yerleşim olanakları, su kaynağının özellikleri ve kıtlığı, proseste kullanılacak suyun olanak varsa geri kazanımla sağlanmasını kapsar.

Uygulama açısından: Kullanıcıya ek yük getirmemesi, kolay izlenebilir olması, etkin bir otomasyona sahip olması, yedek parça ve sarf malzemeleri lojistiği ve daha birçok ek ihtiyaç ve özellikler dikkate alınarak kullanıcıya en uygun şekilde tasarlanır ve üretilir.

Ücretsiz Teklif Alın

İhtiyacınıza özel çözümler için aşağıdaki formu kullanarak bize ulaşabilirsiniz.