Swissquest Antiskalant - Rielli | Su arıtma sistemleri
SU ARITMA SİSTEMLERİ

Swissquest Antiskalant

Swissquest Antiskalant

Antiskalant; Tüm Ters Osmoz (RO) sistemlerinde su beslemeden önce kullanılan bir membran temizleyicisidir. Sertlik tuzlarının oluşturduğu birikintiler ve demir oksitleri temizleyerek, düzenli kullanımda tekrar oluşmasını önler. Bu sayede, sistem etkinliğini artırır.

• Tüm membran tipleriyle uyumludur.
• Kullanım sırasında ve stokta verim kaybı yaşanmaz.
• Membran temizlik aralığını artırarak maliyeti düşürür.
• Tıkanmayı geciktirerek sistem etkinliğini artırır.
• Düşük dozlarda dahi etkilidir.
• Sodyum hegzametafosfattan daha dayanıklı ve etkindir.
• İçme suyu üretiminde 5ppm’e (mg/l) kadar kullanılması NSF tarafından onaylanmıştır.